Home

Naučná stezka rašeliniště jizerky

Původní naučná stezka, vybudovaná ochránci přírody z Jablonce nad Nisou, která měla osmnáct zastavení, byla v roce 1998 zrekonstruována. Začíná u prvního zastavení na jižním okraji Jizerky a končí u vyhlídky do vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky Stezka pokračuje na hranice NPR Rašeliniště Jizerky, pojmenované podle říčky, která rezervací protéká. U jejích meandrů si můžete představit postavy středověkých hledačů minerálů - Vlachů, jak rýžují z náplavů drahokamy i zlato Naučná stezka Rašeliniště Jizerky a Bukovec. Trasa vás provede velmi zajímavou přírodou v okolí osady Jizerky a seznámí vás s její historií. Nechte se okouzlit krásnými přírodními útvary. Zdroj: panoramio.com. Chráněné druhy rostli

Naučná stezka Jizerky pro Vá

 1. Na šesti kilometrech má stezka Tři iseriny dvanáct zastavení, prochází Přírodní rezervací Bukovec, starou zlatokopeckou, sklářskou a dřevorubeckou osadou Jizerka a pokračuje územím Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky.. Naučná stezka je dlouhá šest kilometrů, a můžete ji projít za dvě až tři hodiny.Dozvíte se, co to je pralouka, podíváte se do.
 2. Naučná stezka seznamuje návštěvníky s rozmanitostí a bohatstvím přírody i s historickými pozoruhodnostmi. Začíná u prvního domu na jižním okraji Jizerky, v místech, kde silnice z Horního Polubného vychází z lesů, a končí u vyhlídky do vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky
 3. Naučná stezka začíná na parkovišti u příjezdu do osady Jizerka, odkud jde dvěma směry - přes rašeliniště Jizerky nebo právě přes vrchol Bukovec do údolí Jizery a odtud na polskou stranu. Může se Vám hodit: ubytování Kořeno
 4. NPR Rašeliniště Jizerky Rozloha 179 ha, zahrnuje lokalitu údolních vrchovišť na Malé Jizerské Louce. Rezervací prochází naučná stezka

Naučná stezka Tři izeríny - Turistické trasy, naučné

Dominantou Jizerky je jedna z nejvyšších čedičových vyvřelin ve střední Evropě, vrch zvaný Bukovec ( 1005 m ). Je zde státní přírodní rezervace a prochází tudy jakož i celou Jizerkou naučná stezka. Přímo v osadě se nachází přísně chráněná upolínová louka a rašeliniště Jizery V roce 1960 byla nedaleko obce Jizerka vyhlášena Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky. Rašeliniště Jizerky se rozkládá podél meandrů říčky Jizerky a jejích přítoků. Rezervací prochází naučná stezka Tři iseriny, která následně pokračuje do přírodní rezervace Bukovec a polské strany Jizerských hor Naučná stezka Bukovec - Jizerka - rašeliniště Jizerky je nejstarší naučnou stezkou v Jizerských horách. Byla založena v roce 1971 a je 6 km dlouhá. Po trase se můžeme setkat s 18 informačními tabulemi, kde návštěvníky hor seznamuje s geologickým uskupením Bukovce a s ekosystémem rašeliniště Jizerky Mezi nejzajímavější stezky patří naučná stezka Rašeliniště Jizerky a Bukovec, naučná stezka Viničná nebo naučná stezka Terasy Ještědu. Mezi nově vzniklé patří Naučná stezka Kittelovsko, která vás zavede do působiště jizerskohorského doktora Fausta - Jana Antonína Eleazara Kittela, který je opředen řadou.

Původní naučná stezka kolem rybníka Velké Dářko byla na konci roku 2013 nahrazena zcela novou stezkou v upravené trase. Provádí jedinečným územím dářských rašelinišť a prostřednictvím 12 panelů a 2 vyhlídkových bodů seznamuje s živou a neživou přírodou této části Žďárských vrchů Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky byla vyhlášena v roce 1960 na výměře 112,21 hektarů, s ochranným pásmem 71,25 ha severozápadně od horské osady Jizerka. Rezervace se rozprostírá v ploché široké pánvi mezi Vlašským a Středním Jizerským hřebenem v průměrné nadmořské výšce 880 metrů

Fields in Southern Moravia | Moravia, Landlocked country

Dominantou Jizerky je zdaleka viditelný kuželovitý vrchol Bukovec (1004,9 m n.m.). Narozdíl od okolních žulových kopců je Bukovec čedičovou vyvřelinou a díky tomu hostí i zajímavou květenu. Začíná zde naučná stezka, která prochází Jizerkou a Rašeliništěm Jizerky. Pohled na Jizerku od východu z Panelové cesty Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. Správa CHKO Jizerské hory. Červený Dvůr. Správa CHKO Blanský les. Cinibulkova naučná stezka. Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Cyklistická naučná stezka Křivoklát - Rakovník Černohorská rašeliniště okouzlí krásnou přírodou, vzácnou květenou, svěžím vzduchem a ptačím zpěvem. Provede vás 3,5 km dlouhá naučná stezka s vyhlídkovou věží, odkud budete mít centrální rašelinnou louku jako na dlani. A zvládnou ji i malé děti Řeku Jizeru znali lidé již před více než deseti tisíci lety. Keltové jí dali jméno Isora - prudká řeka, což Slované pozměnili na Jizera. Jako i jiné řeky byla odedávna osou, podle níž procházel život

Naučná stezka na Jizerce. Čedičový vrch Bukovec s dalekým rozhledem, podle říčky Jizerky k Safírovému potoku a na rašeliniště na Malé Jizerské louce Co tu podniknout: Naučná stezka Tři Iseriny - začíná v přírodní rezervaci Bukovec (nejvyšší čedičový kužel ve střední Evropě, nejbohatší botanická lokalita v CHKO Jizerské hory) pokračuje osadou Jizerka, pak podél Safírového potoka (naleziště drahokamů) až k NPR Rašeliniště Jizerky. Stezka má 6 km, část. Naučná stezka Tři iseriny seznamuje s rozmanitostí a bohatstvím přírody Jizerských hor i s historickými pozoruhodnostmi. Začíná u prvního zastavení na jižním okraji Jizerky a končí u vyhlídky do vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky

Rejvízské rašeliniště, Jeseníky. Největší moravské rašeliniště najdete v Hrubém Jeseníku, zhruba na půli cesty mezi městy Jeseník a Zlaté Hory. Naučná stezka začíná u penzionu Rejvíz ve stejnojmenné osadě a měří asi tři kilometry. Má pět zastavení a na jejím konci turisty čeká malebné Velké mechové jezírko NS Jizerka a Rašeliniště Jizerky. Naučná stezka Jizerka prochází malebnou osadou Jizerka, je dlouhá cca 4 km a nabízí 10 informačních zastavení o přírodě této části Jizerských hor, Safírovém potoce - nalezišti známých drahokamů a rašeliništi Jizerky, v druhé části stezky se dozvíte, kde se uprostřed žulové masy vzal čedičový kužel, obdivovat můžete. Popis: Naučná stezka Naše rašeliniště je zaměřena na seznámení s rašeliništěm, s jeho faunou a flórou a se způsoby těžby rašeliny. Současně vyjadřuje i odpovědnost nás všech za udržování přírodních hodnot. V prostoru, na kterém probíhala ještě v nedávných letech těžba rašeliny, je realizován projekt. Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky, které se rozkládá podél meandrů říčky Jizerky a jejích přítoků - Pařezitý, Jílový a Safírový potok. Rezervací prochází naučná stezka Tři iseriny, která následně pokračuje do přírodní rezervace Bukovec a polské strany Jizerských hor

interaktivní naučná stezka od středu osady k Ekocentru Jizerka (č.p. 2) hry pro děti; tvořivé dílničky s použitím podzimních přírodních materiálů; poznávání rašelinišť všemi smysly; exkurze na rašeliniště s odborníkem na místa, kam se běžně nedostanete; Akce proběhne 9. září 2017 od 10 do 15 hodin Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky se rozkládá na výměře 112,21 hektarů severozápadně od horské osady Jizerka. Vyhlášena byla v roce 1960

Naučná stezka Rašeliniště Jizerky a Bukovec - Jizerské

 1. ují holocenní náplavy štěrku a písku
 2. Dětská naučná stezka Příhrazskými skalami Procházka po Naučné stezce Jizerka přes čedičový vrch Bukovec s dalekým rozhledem, podle říčky Jizerky k Safírovému potoku a na rašeliniště na Malé Jizerské louce je zhruba 6km dlouhá
 3. Jizerské hory - výlety s dětmi. Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím Česka.Nejvyšší horou české části je Smrk, v jehož svazích pramení řeka Jizera. Nejvyšším vrcholem celých Jizerských hor je Wysoka Kopa (1026 m) ležící v Polsku, které zaujímá podstatnou část Jizerských hor. Ve vrcholových oblastech jsou zarovnané náhorní plošiny. Území bylo v.
 4. Co tu podniknout: Naučná stezka Tři Iseriny - začíná v přírodní rezervaci Bukovec (nejvyšší čedičový kužel ve střední Evropě, nejbohatší botanická lokalita v CHKO Jizerské hory) pokračuje osadou Jizerka, pak podél Safírového potoka (naleziště drahokamů) až k NPR Rašeliniště Jizerky. Stezka má 6 km, část.
 5. ulosti představovaly bohaté naleziště drahých kamenů (především safírů), které patřily k nejhodnotnějším v celé Evropě. I dnes se zde dají nalézt drahé kameny, jejich sběr je však přísně zakázaný
 6. Jizerka a rašeliniště Jizerky Oblastí rezervace prochází naučná stezka. V osadě Jizerka se nachází muzeum s expozicí o historii a současnosti Jizerských hor - otevřeno květen-říjen o víkendech, 9:00-16:00 hod. Josefův Důl a Josefodolská přehrad

Naučná stezka Tři iseriny. Náučný chodník. Kořenov, Česko. Do plánovania Trasa má dva cíle, na české straně je to rašeliniště Jizerky a na polské straně Wielka Izera. Na celé trase se nachází 28 zastavení, kde se seznámíte s okolní přírodou, historickými zajímavostmi a hospodařením v jizerskohorských. Přístup na Rašeliniště Jizerky i nedaleký Ramsarský mokřad je po povalovém chodníku. Roste zde několik druhů suchopýrů, ale nejkrásnější je procházka podél Safírového potoka. Kolem rašeliniště vede cyklostezka, a naučná stezka Tři iseriny , nejblíže je to sem z osady Jizerka, kde je parkoviště Pod Bukovcem. Přímo k němu vede přes rašeliniště zhruba 250 metrů dlouhá naučná stezka, kterou obklopují dvě vrchoviště. Slať v minulosti zasáhla těžba rašeliny. Šumava má slatí nejvíce - známé jsou například i Tříjezerní nebo Jezerní. Zdroj: DENÍK/Markéta Evjáková. Rašeliniště Jizerky. Kde: Kořenov, Jizerské hor

Rašeliniště je snadno přístupné z Hejnic po Stolpišské silnici. a jestě Rašeliniště Jizerky Jedná se o národní přírodní rezervaci nalézající se severně od obce Kořenov, kterou prochází naučná stezka, vede podél Jizerské silnice z Jizerky na Smědavu, je to jediné rašeliniště v horách, kde v minulosti byla. Naučná stezka Protržená přehrada. Naučná stezka Protržená přehrada je vzpomínkou na tragédii z roku 1916, kdy se na tomto místě protrhla hráz na řece Bílá Desná a zemřelo při ní 62 lidí. Zdroj: město Tanvald. Dostanete se sem z Josefova Dolu po žluté turistické značce směr Mariánskohorské Boudy

Vyhledávač zajímavých míst s nabídkou tipů pro turistiku, sport a volný čas s možností ubytování Naučná stezka Lesními ekosystémy vznikla u příležitosti oslav 40. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti, aby návštěvníkům zoologické zahrady přiblížila přírodu a minulost Jizerských hor. Proto tvůrci na její trase vybudovali povalový chodníček, aby tak napodobili vzácná jizerskohorská rašeliniště, a.

Naučná stezka Tři iseriny: Bukovec - Jizerka - Rašeliniště

Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Naučná stezka Tři iseriny Turistika Kořenov NaVylet

Cyklistický okruh z Jizerky přes Smědavu - popis

Naučná stezka Nové Město pod Smrkem Nové Město pod Smrkem, 46365 (ve vzdálenosti 5,0 km od RZ Jizerky) NS Jizerka a Rašeliniště Jizerky Kořenov, 46850 (ve vzdálenosti 9,3 km od RZ Jizerky) Naučná stezka Oldřichovské háje a skály Oldřichov v Hájích, 46323. (ve vzdálenosti 5,9 km od Chalet Jizerky) Rozhledna Štěpánka Kořenov, 46848 (ve vzdálenosti 6,7 km od Chalet Jizerky) NS Jizerka a Rašeliniště Jizerky Kořenov, 46850 (ve vzdálenosti. Naučná stezka Hruboskalsko. Kolem jezera Poděbrady. Mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory. Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Karte Naučná stezka Tři iseriny (Lehrpfad) - Detailkarte der Umgebung (Basiskarte, Wanderkarte, Satellitenkarte, Panoramakarte, usw.), Routenplanung, GPS und. Stezka je poměrně nová, protože byla vystavěna teprve v roce 2009. Jedná se o středně náročnou túru, protože její převýšení je 595 metrů. Další: Skalské rašeliniště, Rejvízské, Pstruží potok. CHKO Jizerské hory. Jizerky - Stezka začíná na parkovišti pod Bukovcem v osadě Jizerka. Pokračuje přes starý. Naučná stezka Černohorské rašeliniště je nejstarší stezkou.Délka je asi 3,5km kde během ní najdete 6 informačních tabulí.Stezka začíná u Rachotovy boudy (Janské Lázně) a končí u rašeliniště.Součástí je i dřevěná vyhlídková věž, která nabízí výhled na rašelinnou louku Naučná stezka Rašeliniště Jizerky a Bukovec. Trasa vede zajímavou přírodou v okolí osady Jizerky, seznámí vás s její historií a krásnými přírodními útvary. Další zajímavosti v blízkém okolí : Rašeliniště Jizerky, Hnojový dům ( Misthaus ), Safírový potok. Telefon: +420 777 401 113 pesakovna@pesakovna.cz. Jazyky 6.10.2018 Naučná stezka Tři iseriny (Bukovec-Jizerka-Rašeliniště Jizerky).

Naučná stezka rašeliniště jizerky, naučná stezka tři

Kaloricky posilněni v hospodě na Smědavě máte před sebou pár kilometrů v naprosto nenáročném terénu, kdy vás čeká Velká jizerská louka popřípadě boční cesta značená jako Naučná stezka Bukovec - rašeliniště Jizerky - Jizerka. Vede podle Jizerky a Safírového potoka Celková rozloha je 179ha. Skrz rašeliniště protéká také Safírový potok, který už dle svého názvu byl od 16. století nalezištěm drahokamů a polodrahokamů. Prý i dnes zde může člověk najít až 2 cm velké safíry. V posledních letech tu byla zrekonstruována i naučná stezka

Prožitková naučná stezka je zde chápána jako stezka, a dřevorubeckou osadou Jizerkou a pokračuje územím NPR Rašeliniště Jizerky. Od této trasy se odvíjejí i témata jednotlivých zastavení, na kterých se návštěvníci mohou seznámit s geologickými, botanickými i zoologickými zajímavostmi území, s historií horské. Rezervací prochází naučná stezka Bukovec - Jizerka - rašeliniště Jizerky, která je nejstarší naučnou stezkou v Jizerských horách. Je 6 km dlouhá a má 18 informačních tabulí, které seznamují s geologickým uskupením Bukovce a s ekosystémem rašeliniště Jizerky

Kudy z nudy - Naučná stezka Kladskými rašeliništ

Naučná stezka Jizerka prochází malebnou osadou Jizerka, je dlouhá cca 4 km a nabízí 10 informačních zastavení o přírodě této části Jizerských hor, Safírovém potoce - nalezišti známých drahokamů a. Jizerky na Smědavu, prochází jím naučná stezka od r. 1971. Jediné rašeliniště v horách, které bylo v minulosti těženo pro potřebu lázní v Libverdě. V lázních Libverdě se hlavně provádí vodoléčebné procedury a pohybové terapie. Typické porosty jsou rašeliníky a mechy, bříza, klikva, vlochyně, suchopý 9 km Naučná stezka - Jedlový důl. 9 km Rašeliniště Na Čihadle. 9 km Josefův Důl. Z Jizerky na Smrk Jizerka (Pyramida) - Smědava - Na písčinách - Pod Nebeským žebříkem - Tišina Kořenov, Jizerka, rašeliniště Jizerky, Bukovec, rozhledna Štěpánka Josefův Důl, hora Jizera, přehrada Souš. 29.07.2015 - Naučná stezka Tři iseriny: Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky Borotínská naučná stezka J.E.Kypty P 4 9 Tábor Borotín - na rynku totožný se začátkem - okruh Božídarské rašeliniště P 3,2 12 Karlovy Vary Boží Dar - náměstí totožný se začátkem - okruh Brána Čech P 3,95 10 (8) Litoměřice Malé Žernoseky - přívoz Litochovice nad Labem - u kapličky ve středu obce.

Bukovec - Naučná stezka Tři iseriny/Bukovec - Jizerka - rašeliniště Jizerky. Naučná stezka začíná na parkovišti Pod Bukovcem. Je značena klasickou zelenobílou barvou. Stezkou měří celkem 6 kilometrů a nachází se na ní 13 zastavení, na kterých jsou umístěny zajímavé informace Naučná stezka Černohorské rašeliniště je nejstarší stezkou. Délka je asi 3,5km kde během ní najdete 6 informačních tabulí. Stezka začíná u Rachotovy boudy (Janské Lázně) a končí u rašeliniště.Součástí je i dřevěná vyhlídková věž, která nabízí výhled na rašelinnou louku 10 km Naučná stezka - Jedlový důl. 10 km Rašeliniště Klečová Louka. Z Jizerky na Smrk Jizerka (Pyramida) - Smědava - Na písčinách - Pod Nebeským rašeliniště Jizerky, Bukovec, rozhledna Štěpánka Josefův Důl, hora Jizera, přehrada Souš Bedřichov, Nová Louka, Kristánov, přehrada Černá Nisa, Oldřichov v. 8 km Naučná stezka - Jedlový důl. 8 km Rašeliniště Malá Jizerská Louka. 8 km Rozhledna Bramberk. 15 km Rašeliniště Nová Louka. 15 km Přehrada Černá Nisa. 15 km Rozhledna Petřín. Kořenov, Jizerka, rašeliniště Jizerky, Bukovec, rozhledna Štěpánka Harrachov, Rýžoviště, Čertova hora, Ručičky, Dvoračky, Lysá.

Hotel Centrum Harrachov | Slevomat

Naučná stezka Jizerka - www

Poslední a zároveň nejstarší naučná stezka se nachází v okolí Jizerky. Ukazuje geologickou i botanickou výjimečnost Bukovce a prochází národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky. Naučné stezky jsou přístupné mimo zimní měsíce Media in category Naučná stezka Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky The following 3 files are in this category, out of 3 total. Kleiniser (14).jpg 3,456 × 2,304; 760 K První z nich byla v roce 1971 naučná stezka Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. Spojuje několik význačných přírodovědných lokalit i pozoruhodností Jizerských hor . Z čedičového, na vzácnou květenu bohatého Bukovce sestupuje do nejstarší osady Jizerských hor a končí na rašeliništi Malé jizerské louky. Naučná stezka Tři Iseriny. Naučná stezka Tři Iseriny se nachází v Libereckém kraji, v turistickém regionu Českolio a Jizerské hory, na území chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, přírodního parku Bukovec, národních přírodních parků Rašeliniště Jizerky a Tortowisko Izerskie v Polsku Naučná stezka začíná na jižním okraji Jizerky a končí v rezervaci Rašeliniště Jizerky, kde je vyhlídka. Na stezce je dvanáct zastavení a měří cca 6 km. Trasa prochází Přírodní rezervací Bukovec, osadou Jizerka, Národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky

- km Naučná stezka - Jedlový důl - km Koupaliště Josefův Důl. 1 km Vodopády Jedlový důl. 6 km Rašeliniště Nová Louka. Skiaréna Jizerky Středisko v blízkosti Liberce a Jablonce nad Nisou s výbornými sněhovými podmínkami a kvalitními, denně upravovanými tratěmi s přírodním i umělým sněhem. Vhodné pro. Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. Naučná stezka S rytířem na Blaník Naučná stezka NPR Karlštej Rašeliniště Jizerky. Rašeliniště Jizery. Rašeliniště Skřítek. Razula. Rejvíz. Po západní a východní hranici národní přírodní rezervace vede naučná stezka seznamující návštěvníky s hodnotami území, po východním okraji cyklostezka. dal fotografi Naučná stezka Velké Losiny. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání U kostela svatého Jana Křtitele je výchozí bod stezek. Naučná stezka Velké Losiny je turistická trasa vedoucí obcí Velké Losiny na severu Olomouckého kraje.Počátek její trasy je u místního kostela svatého Jana Křtitele.Odtud vedou její dvě trasy Naučná stezka Po stopách horníků vás provede okolím obce Krupka a Komáří hůrkou. Skládá se z kratšího a delšího okruhu. Kratší je značený zelenými symboly kladívek a má délku 4,5 km. Delší poznáte podle červených symbolů kladívek a je dlouhý 10,5 km (vede přes Komáří hůrku)

Naučné stezky - Jizerské hory, Libereck

Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. NS Lánská obora. Terčino údolí. Naučná stezka Kaňon Labe. Stezka Josefa Vavroušk Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. Brložsko. Geologická naučná stezka. Naučná stezka Klokočské skály. NS Vodní svě

Naučná stezka Tři izeríny Ubytování Jizerské hor

 1. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. Deník Kondice Šíp Kafe iReceptář Cars Dům a zahrada TipCars Annonce Realcity Dotyk National Geographic Automix Vlasta Story Květy Překvapení iGurmet eStránky Kreativ Automodul.c
 2. 6 km Naučná stezka - Jedlový důl. 6 km Rašeliniště Nová Louka. 6 km Přehrada Kořenov, Jizerka, rašeliniště Jizerky, Bukovec, rozhledna Štěpánka Skiareály a lanovky. Skiareál Dobrá Voda Malý skiareál na Skiaréna Jizerky Středisko v blízkosti Liberce a Jablonce nad Nisou s výbornými sněhovými podmínkami a.
 3. Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. Naučná stezka Petráčkova hora. Geologická expozice Karlova Studánka. Oldřichovské bučin
 4. Jizerské hory si až do současnosti zachovaly vzhled severských lesů. V okolí řeky Jizerky vede naučná stezka, která ukazuje geologickou i botanickou výjimečnost Jizerských hor a prochází národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky. Chloubou kraje je soustava kamenných a železných rozhleden s fantastickými výhledy.
 5. 3 km Naučná stezka - Jedlový důl. 3 km Rašeliniště Nová Louka. 3 km Janov nad Nisou. 3 km Koupaliště Josefův Důl. 4 km Rašeliniště Na Čihadle. 4 km Přehrada Černá Nisa. Harrachov, Kořenov, Jizerka, rašeliniště Jizerky, Bukovec, rozhledna Štěpánka Skiareály a lanovky
 6. Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. Stezka zdraví Třeboň - Hrádeček. Naučná stezka Dářská rašeliniště
 7. Kolem rašeliniště vede naučná stezka Iři iseriny. Rašeliništně zarudlá barva průzračně čisté vody v Jizerce i potocích, které se do ní v oblasti vlévají, působí tajemně. Po několika desítkách metrů z cyklostezky dojdeme k vyhlídkovému místu ve vrchovišti Jizerky

Jizerk

 1. Divoký kaňon řeky Kamenice plný kaskád a vodopádů, zřícenina středověkého hradu Návarov i unikátní Bozkovské jeskyně. To vše vás čeká na 21 kilometrů dlouhém výletě, na kterém dojdeme z Jizerek až na pomezí Českého ráje
 2. Nejstarší naučná stezka spojuje vrchol Bukovec a unikátní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky nedaleko horské sklářské osady Jizerka. Patří mezi nejstarší a nejnavštěvovanější naučné stezky v Jizerských horách. S pomocí evroých peněz byla zrekonstruována a nyní slouží školám i veřejnosti jako.
 3. Naučná stezka Jedlový důl. Naučná stezka Jedlový důl je velmi krásná trasa podél vodopádů potoka Jedlová v přírodě velmi zajímavé jak z hlediska rostlinstva, tak živočišstva. Stezka je rozdělena do 5 základních částí, které tvoří: U Jedlí, Skalní výchozy, U černé tůně, Předěl a Vodopád Jedlové
 4. Články na Jablonecký deník se štítkem naučná stezka

Procházka po Jizerce a k Rašeliništi Jizerky

 1. V prostorném altánku jsou informační tabule představující tuto i okolní lokality v Českém lese Na začátku povalové naučné stezky najdete parkoviště pro kola. Naučná stezka byla vybudována díky projektu Blíž přírodě typ: Vrchoviště s porosty borovice blatky rozloha: 5,63 ha. nadmořská výška: 705-710 mn
 2. Hladina rybníka pokrytá porostem leknínu bílého. (Foto Z. Růžičková) Celkový pohled na rybník Boušovka. (Foto Z. Růžičková) Vědecké jméno leknínu pochází z řeckého slova nýmfaia, což znamená vodní vílu
 3. Liberecký kraj - Několik desítek dřevěných přehrážek na starých melioračních příkopech vybudují na podzim v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky ochránci přírody. Zásah, na kterém se budou podílet také členové Jizersko - ještědského horského spolku, má zabránit dalšímu vysychání této vzácné lokality
 4. 11 km Naučná stezka - Jedlový důl. 11 km Rašeliniště Malá Jizerská rašeliniště Jizerky, Bukovec, rozhledna Štěpánka Skiareály a lanovky. Ski&Sun Świeradów-Zdrój Ski&Sun Świeradów-Zdrój je ski areál disponující jednou szředně obtížmou sjezdovkou o celkové délce 2,5km. K trati vás přepraví komfortní.

Bukovec (Jizerské hory) - Wikipedi

Penzion Artur nabízí kvalitní ubytování milovníkům turistiky a zimních sportů, rodinám s dětmi i početnějším skupinám návštěvníků malebného pohoří Jizerské hory. Stojí na na klidném místě mezi zelení v Janově nad Nisou nedaleko Bedřichova Naučná stezka Lesy Jizerských hor Bedřichov, 46812 (ve vzdálenosti 6,1 km od Penzion Medvídek) Rozhledna Tanvaldský Špičák Tanvald, 46841.

Naučné stezky Turistický region Jizerské hor

Naučná stezka Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. V Jizerských horách je v okolí Bukovce (HLV 373; 1005 m), osady Jizerka a stejnojmenné říčky vyznačena Naučná stezka Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky. V blízkosti se vyskytují též tisícovky Věžní skály (HLV 334;. Rašeliniště vede dlouhou dobu podél značených cest, ze kterých lze obdivovat koberce rosnatek a dalších rašeliništních rostlin v kobercích typického mechu rašeliníku. V okolí rašeliniště vede i naučná stezka V zimě ideální místo pro běžkaře - u hotelu křižovatka upravených běžkařských tratí v celkové délce kolem 200 km. V lětě cyklistika a pěší turistika. Klid, vzdálenost od civilizace. Pro firmy a jiné uzavřené skupiny můžeme uspořádat zážitkové programy. V sousedství Muzeum Jizerky a naučná stezka rašeliniště

Kudy z nudy - Vydejte se na výlet do Národní přírodní
 • Natahovací hračky do vody.
 • Dave matthews band wiki.
 • Běh škodí.
 • Menopauza emimino.
 • Aroniovy liker.
 • Katana meč.
 • Vrakoviště hradec králové k zastávce 272.
 • Trvalé následky koleno.
 • Zásady práce s rybím masem.
 • Reklamace smlouvy o dílo vzor.
 • Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vyvažování pneumatik.
 • Jak naladit ukulele s ladičkou na kytaru.
 • Ford capri rs.
 • Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře.
 • Font size html.
 • Tomáš měcháček comedy club.
 • Airsoft guns ak 47.
 • Guano netopýří trus.
 • Dofe přihlášení.
 • Honda cbr 125 motor.
 • Čínský diktátor.
 • Přepis audiozáznamu brigáda.
 • Pilates vinohrady.
 • Nejlepší klávesnice 2019.
 • Ronov nad doubravou pouť 2018.
 • Chemický posun.
 • Bronzová barva na zeď.
 • Tataři historie.
 • Bugatti chiron wiki.
 • Jak vypalit wok.
 • Corpus christi 2019.
 • Kladiva do mulčovače.
 • Nemecka hymna mp3 download.
 • Rudolf ii golem.
 • Mexiko itinerář.
 • Plastový sklep farmář.
 • Max boxeo.
 • Korejské potraviny farní frýdek frýdek místek.
 • Filmový pás obrázek.
 • Kakadu arový cena.